O Projekcie

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Studia finansowane w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych

O PROJEKCIE

„Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i pracowników podmiotów medycznych w zakresie innowacyjnych metod zarządzania, farmakoekonomiki, innowacji i rozwoju leków”

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jako lider Konsorcjum utworzonego wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie przystąpiła do realizacji projektu „Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i pracowników podmiotów medycznych w zakresie innowacyjnych metod zarządzania, farmakoekonomiki, innowacji i rozwoju leków”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa.

Projekt został wybrany do realizacji w ramach Konkursu na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych. Umowa z Agencją Badań Medycznych została podpisana 1 grudnia 2023 r. Kwota dofinansowana wynosi 2 395 500,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 2 395 500,00 zł.

Regulamin rekrutacji na studia podyplomowe w Projekcie
Załącznik – Zaświadczenie o zatrudnieniu

Budynek D Kampusu Krakowskiej Akademii im. A Frycza Modrzewskiego

Budynek Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK (fot.: DMiK UEK)

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i pracowników sektora biomedycznego w zakresie innowacyjnych metod zarządzania jak również zarządzania w obszarze gospodarki zarządzania lekami, farmakoekonomiki, innowacji i rozwoju leków. Utworzone zostaną dwa innowacyjne kierunki studiów podyplomowych tj. MBA w Ochronie Zdrowia (z uwzględnieniem innowacyjnych badań klinicznych) oraz Menedżer w obszarze gospodarki lekami. Innowacje i rozwój leków.

Planowane są po 2 edycje studiów podyplomowych i MBA w hybrydowej formie prowadzenia zajęć.

Kontakt