Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Studia finansowane w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych

Informacje o projekcie

NIEODPŁATNe STUDIA PODYPLOMOWE

MBA w Ochronie Zdrowia

Menedżer w obszarze gospodarki lekami. Innowacje i rozwój leków

Rekrutacja zakończona

tel. 12 257 05 00

podyplomowe-med@afm.edu.pl

NIEODPŁATNE STUDIA podyplomowe PROWADZI KONSORCJUM:

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

Uniwersytet Ekonomiczny w krakowie

LIDER KONSORCJUM

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą niepubliczną uczelnią w Małopolsce. Studiuje tu ponad 8 tysięcy osób, w tym 2 tysiące obcokrajowców reprezentujących wszystkie kontynenty. Uczelnia oferuje studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, seminaria doktorskie i studia podyplomowe.

Kształcenie odbywa się na kilkudziesięciu kierunkach i specjalizacjach od prawa począwszy, poprzez administrację, kryminologię i resocjalizację, stosunki międzynarodowe, turystykę i rekreację, psychologię, pedagogikę, filologię w zakresie języka angielskiego, architekturę, zarządzanie, finanse i rachunkowość, informatykę i ekonometrię, dziennikarstwo i komunikację społeczną, organizację produkcji filmowej i telewizyjnej, aktorstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, po kierunek lekarski i inne kierunki medyczne: pielęgniarstwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, dietetykę oraz kosmetologię.

Więcej

Kampus Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Budynek główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (fot.: DMiK UEK)

KONSORCJANT

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Prowadząc liczne badania naukowe oraz kształcąc obecnie 15 tys. studentów, Uniwersytet należy do największych ośrodków naukowo-badawczych o profilu ekonomicznym w Polsce. Nasi studenci zdobywają wiedzę w trzech kolegiach: Ekonomii, Finansów i Prawa, Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

Uczelnia, nieprzerwanie od blisko stu lat, wiernie realizuje misję wskazaną przez swoich założycieli: Rerum cognoscere causas et valorem (Poznawać przyczyny i wartości rzeczy), kształcąc serca i umysły kolejnych pokoleń znakomitych specjalistów. Aktualnie UEK oferuje studia na 30 kierunkach w języku polskim i angielskim, studia podyplomowe oraz prestiżowe studia MBA.

Więcej